Robiť chyby je ľudské a jednou z tých najbežnejších je v tejto dobe napísať na sociálnu sieť niečo, čo sme si predtým aspoň dvakrát pozorne neskontrolovali. Alebo v prípade poslankyne Národnej rady Anny Záborskej – neprepočítali. 1. januára 2021 totiž poslala svojim fanúšikom na Facebooku novoročné prianie, nad ktorým museli mnohí len otvárať ústa.

„Aj keď Slovensko a Slovenský národ píšu svoju históriu oveľa dlhšie, bolo to práve 1. januára 1993, kedy rozdelením Česko-slovenskej federatívnej republiky vznikla samostatná Slovenská republika ako ju poznáme dnes,“ začala svoj status poslankyňa Záborská, pričom chyby sa dopustila už v piatom slove, kde podľa pravidiel pravopisu patrí malé „s“. Ten najväčší „preklep“ však mal ešte len prísť.

„Dnes si teda pripomíname 18 rokov od vzniku Slovenskej republiky,“ pokračovala bývalá europoslankyňa Záborská, ktorá sa vo výpočtoch sekla o celých 10 rokov. „V našej krajine sa oslavy 18. narodenín spájajú s dospelosťou a prevzatím práv aj zodpovednosti za svoje činy pred štátom aj ostatnými spoluobčanmi.“ 

Keď lekárku a konzervatívnu bojovníčku za zákaz potratov na viaceré chyby v statuse upozornili fanúšikovia (okrem vyššie spomenutých šlo aj o bodku v slovnom spojení „18. rokov od vzniku Slovenskej republiky“), svoje prianie rýchlo zmazala a nahradila novým, kde už ale chýbala poučná stať o symbolickom význame dosiahnutia dospelosti nášho štátu.

V novom statuse tak už svieti nadpis „28. narodeniny Slovenska“, pričom opravené je aj začiatočné písmeno v spojení „slovenský národ“. Na chybičke krásy sa nepochybne zasmiali predovšetkým ľudia narodení v roku 1993, ktorí vďaka Záborskej prepočtom na malú chvíľu opäť raz mohli „osláviť“ svoj vstup do dospelosti – spolu s celým naším, v skutočnosti už 10 rokov „plnoletým“, štátom.

Zdroj/Foto: Facebook/Anna Záborská