Po minulotýždňovom fiasku s očkovacou lotériou sa tentokrát televízia aj ministerstvo financií rozhodli lepšie stanoviť pravidlá a podmienky súťaže. Zohľadňovali najmä fyzicky znevýhodnených a starých občanov, ale aj takých, ktorí prenos sledujú online. 

Tlačový odbor ministerstva financií informoval verejnosť o zmenách pravidiel v očkovacej lotérii. Heslo bude prezentované s dostatočným predstihom, ešte pred tým, ako výhercovi zavolajú. Taktiež má kvôli nevidiacim zaznieť aj z úst moderátorov.

„Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú,“ uviedli na oficiálnej stránke.

K doplneniu sa vyjadrila aj RTVS. „Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách. Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo, tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania,“ vysvetlil PR manažér Púchovský.

„Dramaturgia zohľadňuje aj zdravotne znevýhodnených súťažiacich a ich možnosti zapojenia sa do súťaže. Nedeľná relácia bude tlmočená do posunkového jazyka a k dispozícii budú aj skryté titulky pre divákov so sluchovým postihnutím,“ dodal.

Zdroj/Foto: RTVS