Európska Únia, zoskúpenie štátov, v ktorom už nejaký ten rok žije každý z nás. Ako dlho ešte bude existovať nevie s presnosťou povedať nikto. Možno len pár rokov, možno nás prežije. To, čo však vieme, sú odpovede na nasledovné otázky. Ako v nich obstojíte? Ste expertom alebo práve naopak?

Pripravili sme si pre vás otázok, ku každej z otázok sú štyri možnosti, pričom správna je vždy zásadne jedna. Vezmite si kúsok papiera a zapíšte si svoje odpovedete. Tie správne sú na konci testu. Veľa šťastia 🙂

Otázka č. 1: V ktorom roku vstúpilo do EÚ Slovensko?

a) 2002
b) 2004
c) 2006
d) 2008

Otázka č. 2: Aký bol približný počet obyvateľov EÚ
na konci roku 2016?

a) 500 miliónov
b) 600 miliónov
c) 700 miliónov
d) 800 miliónov

Otázka č. 3: V ktorom roku vznikol prvý predchodca EÚ, ktorým bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ?

a) 1945
b) 1951
c) 1968
d) 1989

Otázka č. 4: Ktorý štát je najľudnatejším v EÚ?

a) Rusko
b) Španielsko
c) Taliansko
d) Nemecko

Otázka č. 5: Odkedy sa začalo platiť eurobankovkami
a euromincami?

a) od 1. januára 1998
b) od 1. januára 2000
c) od 1. januára 2002
d) od 1. januára 2004

Otázka č. 6: V ktorom roku sa začalo na Slovensku oficiálne platiť eurom?

a) 2007
b) 2008
c) 2009
d) 2010

Otázka č. 7: Ktorá z týchto krajín nebola zakladajúcim členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva?

a) Rakúsko
b) Belgicko
c) Francúzsko
d) Taliansko

Otázka č. 8: Koľko členov má Europarlament?

a) 312
b) 464
c) 618
d) 766

Otázka č. 9: Koľko kresiel v Europarlamente patrí
Slovenskej republike?

a) 7
b) 13
c) 17
d) 23

Otázka č. 10: Z ktorej krajiny pochádza aktuálny predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker?

a) z Belgicka
b) z Luxemburska
c) z Nemecka
d) z Dánska

Otázka č. 11: V ktorom meste sídli Európsky parlament?

a) v Paríži
b) v Ríme
c) v Štrasburgu
d) z Haagu

Otázka č. 12: V ktorej z týchto krajín nie je euro úradným platidlom?

a) v Írsku
b) v Slovinsku
c) vo Fínsku
d) vo Švédsku

Otázka č. 13: Ktorá krajina sa stala v roku 2013 zatiaľ posledným členom EÚ?

a) Litva
b) Chorvátsko
c) Švédsko
d) Cyprus

Otázka č. 14: Ako sa volá najdlhšia rieka v EÚ?

a) Dunaj
b) Labe
c) Rýn
d) Jenisej


SPRÁVNE ODPOVEDE:

1B, 2A, 3B, 4D, 5C, 6C, 7A, 8D, 9B, 10B, 11C, 12D, 13B, 14A

Akú známku by ste dostali v škole?

Loading ... Loading ...

Zdroj/Foto: Twitter