Žena. Stvorenie dokonalé, otravné, milujúce, starostlivé… jednoducho žena. Viete o tom, že existuje aj jej technický popis? Predstavujeme vám chemický prvok womanium.

Prvok ŽENA (Womanium)

Technický popis:

Chemická značka: Wo
Atómová hmotnosť: 54,6 kg (alebo v rozmedzí 40 – 200 kg)
Polčas rozpadu: priemerne 72 rokov (podľa zaobchádzania až 80-85 rokov)
Výskyt: vo väčšom množstve (hlavne v obývaných oblastiach)

Žena na váhe

Základné fyzikálne vlastnosti:

Povrch obvykle pokrytý farebným filmom zloženým zo zmesi iných chemických prvkov. Bod varu je veľmi nízky, na druhej strane ale mrzne bez akejkoľvek známej príčiny. Topí sa pri špeciálnom zaobchádzaní. A horúca je pri nesprávnom použití. Vyskytuje sa rôznych stavoch od panenského kovu až po vyťaženú rudu. Poddajná je pri aplikácii tlaku na správnom mieste. Čistá vzorka má v prirodzenom stave ružovú farbu. Avšak v blízkosti kvalitnejšej vzorky sa farba mení na zelenú. Vykazuje periodickú nestabilitu v závislosti na lunárnom mesiaci.

Žena s rúžom

Základné chemické vlastnosti:

Výborne priťahuje zlato, striebro a väčšinu drahých kameňov. Spontánne exploduje bez predošlého upozornenia a akejkoľvek známej príčiny. Nerozpustná v kvapalinách, ale jej aktivita sa zvyšuje po nasýtení alkoholom. Zo všetkých známych prvkov najlepšie redukuje peniaze až pod nulovú úroveň.

Zlaté šperky

Možné riziká spojené s užívaním:

V neskúsených rukách veľmi nebezpečná. Takisto je nelegálne a životu nebezpečné vlastniť viac ako jeden exemplár, je však možné spravovať viac exemplárov, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a nie sú spolu v priamom kontakte.
Má veľký vplyv na psychiku človeka, väčšinou negatívny až zničujúci. Iba vo výnimočných prípadoch u duševne chorých ľudí došlo na prechodné obdobie k miernemu zlepšeniu ich zdravotného stavu.

Womanium- osudový a vzácny prvok, udržujúci tento svet krásnym.

Zdroj/Foto: facebook, pixabay, wikimedia