Kľudne sa usaďte a predstavte si našu vlasť. V nasledujúcich okamihoch to totižto budete potrebovať. Pripravili sme si pre vás krátky test, ktorý preverí vaše znalosti o Slovensku. Možno si potvrdíte, že ste skutočným znalcom, no rovnako tak môžte „padnúť na zadok“. Na konci testu nájdete aj správne odpovede a hodnotenie, ktorým si tí, ktorí už dávno vyšli zo školských lavíc zaspomínajú na toto obdobie…

Ku každej z desiatich otázok máte štyri možnosti, z ktorých je zásadne len jedna správna. Takže panstvo, vezmite si papier a ceruzku pre zaznačenie správnych odpovedí a poďme na to!

Otázka č. 1: Ktoré krajské mesto má najmenej obyvateľov?

a) Trnava
b) Martin
c) Banská Bystrica
d) Trenčín

Otázka č. 2: Ktoré z týchto mieste neleží v žilinskom kraji?

a) Čadca
b) Prievidza
c) Kysucké Nové Mesto
d) Turčianske Teplice

Otázka č. 3: V ktorom kraji sa nachádza vodná nádrž Zemplínska Šírava?

a) v Košickom
b) v Prešovskom
c) v Nitrianskom
d) v Banskobystrickom

Otázka č. 4: Ktoré z týchto miest nie je okresné?

a) Skalica
b) Dubnica nad Váhom
c) Púchov
d) Ružomberok

Otázka č. 5: Ktorý z týchto okresov nesusedí na juhu
s Maďarskom?

a) okres Lučenec
b) okres Senec
c) okres Rožňava
d) okres Levice

Otázka č. 6: Ktoré mesto považujeme za centrum Šariša?

a) Košice
b) Spišskú Novú Ves
c) Prešov
d) Poprad

Otázka č. 7: V ktorom kraji je kúpeľné mesto Sliač?

a) v Banskobystrickom
b) v Nitrianskom
c) v Trnavskom
d) v Žilinskom

Otázka č. 8: Ktoré nekrajské mesto je najľudnatejšie?

a) Poprad
b) Považská Bystrca
c) Zvolen
d) Martin

Otázka č. 9: Ktoré z týchto miest neleží v Bratislavskom kraji?

a) Svätý Jur
b) Modra
c) Skalica
d) Senec

Otázka č. 10: Pri ktorom meste sa nachádza Sĺňava?

a) pri Piešťanoch
b) pri Bratislave
c) pri Trenčíne
d) pri Nitre


 

Správne odpovede:

1D, 2B, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 8D, 9C, 10A

Akú známku by ste dostali v škole?

Loading ... Loading ...

Zdroj/Foto: Twitter