Nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel, ktorý bude platiť už od mája tohto roka, je omnoho rozsiahlejší ako doterajší. Do platnosti prichádzajú nové povinnosti a zákazy, za ktorých porušenie budú hroziť až likvidačné pokuty!

 

Novinkou v zákone sú napríklad nové povinnosti pri predaji vozidiel i zákazy nepovolených zásahov do vozidiel. O najdôležitejších novinkách týkajúcich sa všetkých vodičov sa dočítate tu:

Vodiči POZOR: Chystajú sa 4 veľké zmeny, ktoré sa dotknú každého z nás!

Odometre

Manipulácia s odometrami, ale i poskytnutie, zostrojenie či zaobstaranie zariadenia umožňujúceho stáčanie kilometrov a služby v súvislosti s tým ponúkané budú zakázané. Živnostníci môžu za porušenie zákazu hroziť sankcie 3-tisíc až 100-tisíc eur, zatiaľ čo horná hranica bola doteraz 50-tisíc eur. Pri stočených kilometroch bude výnimkou pri predaji vozidla, ak túto skutočnosť predajca uvedie vopred a pripojí výpis z registra prevádzkových záznamov a tým sa vyhne pokute.

Manipulácia s vozidlom

Zakázané podľa nového zákona bude: “vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej manipulácie s parametrami vyhodnocovanými pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality”, pričom do tejto kategórie spadá vlastne úplne všetko. Sankcie budú vo výške 3-tisíc až 100-tisíc eur. Zakázaný bude tuning, nepovolené rozmery diskov a pneumatík, fólie na čelnom skle a svetlách, odstránenie filtra pevných častíc alebo použitie rušičiek, ktoré ovplyvňujú funkčnosť bezpečnostných prvkov.

Povinnosť uviesť pri predaji VIN

V cenovej ponuke, propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch budú musieť živnostníci a podnikatelia uvádzať VIN vozidla. Za nedodržanie tejto podmienky hrozí pokuta 500 až 3-tisíc eur.

Zdroj/Foto: autobild.sk, pixabay