Zatiaľ čo sa obchodníci a prevádzkovatelia služieb radujú, majitelia gastro prevádzok zúria. Prečo neplatí rovnaký meter a neotvorili sa všetky prevádzky naraz? Úrad verejného zdravotníctva prichádza s vysvetlením:

„Uvoľňovanie opatrení so sebou prináša zvýšenú mobilitu ľudí, a s tým je spojené riziko, i keď aj počas uvoľňovania sú nastavené patričné protiepidemické opatrenia. Z tohto dôvodu neboli otvorené všetky prevádzky naraz v jednom okamihu,“ informuje ÚVZ na sociálnej sieti.

„V prípade gastroprevádzok sme ešte chvíľu počkali, pretože skúseností z terénu nám ukázali, že ľudia nemali na tvári rúško takmer počas celého pobytu pri stole, nielen pri jedení a pití. O postupe v rámci ďalšieho možného uvoľňovania opatrení budú tento týždeň rokovať odborníci, téma bude nastolená aj na najbližšom rokovaní Pandemickej komisie,“ odôvodňuje ďalej.

„Úrad verejného zdravotníctva si vie predstaviť uvoľnenie v tejto oblasti, ak hovoríme napríklad o fungovaní terás, napríklad v horizonte dvoch týždňov a približne s tak nastavenými podmienkami, ako tomu bolo minulý rok. Je však potrebné, aby sa epidemiologická situácia naďalej zlepšovala a aby boli dodržiavané nastavené protiepidemické opatrenia pre fungovanie prevádzok a hromadných podujatí,“ dodali na koniec.

Zdroj: Facebook/MinisterstvoZdravotnictvaSR