V piatok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová novelu zákona o potravinách, ktorú zákonodarcom predložil poslanec Národnej rady z hnutia Sme rodina Patrick Linhart. Zriadi sa nový register potravín pre potravinový semafor. Vedie ho Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Register potravín pre potravinový semafor bude slúžiť na informácie o potravine a o prevádzkovateľovi. Registrácia bude dobrovoľná, cieľom je uľahčiť výber konečnému spotrebiteľovi a zjednodušiť aj pomoc štátu podporou a propagáciou domácich a kvalitných surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska napomôžu k zníženiu počtu obyvateľstva trpiaceho zdravotnými problémami, ktoré boli zapríčinené nesprávnymi stravovacími návykmi.

Cieľom návrhu zákona je aj doplnenie splnomocnenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach dobrovoľnej registrácie, kritériách a taktiež sprístupnenia údajov konečnému spotrebiteľovi. Poslanci Národnej rady prijali aj pozmeňujúci návrh, ktorý spresňuje, že potravinový semafor je jednoduchý, zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín.

Zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov, ďalej definuje, že do registra potravín sa zapisujú údaje o cieľovej skupine spotrebiteľov, stupni a spôsobe spracovania potraviny, zložení potraviny, kvalite a politike kvality, produkčnom systéme a pôvode potraviny a aj o certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri výrobe potraviny.

Patrick Linhart uviedol, že potravinový semafor by chcel v budúcnosti rozšíriť na trhoviská, ktoré boli vyňaté, na školy, nemocnice a ďalšie zariadenia. Kritéria k potravinovému semaforu bude podrobnejšie špecifikovať vykonávací predpis ministerstva. Zároveň sa posúva účinnosť návrhu zákona na 1. januára 2022.

Zdroj: cas.sk | Foto: Instagram/zuzana_caputova