Prezidentka Zuzana Čaputová sa ku Dňu učiteľov prihovorila s krásnymi slovami a taktiež poďakovala všetkým pedagógom, ktorí zvládajú aj momentálnu situáciu a dištančné vyučovanie. Verí, že sa situácia na Slovensku zlepší a učitelia budú môcť opäť učiť žiakov v školách.

Máme za sebou rok s pandémiou a pre mnohých takmer celý rok aj mimo školy. Ján Ámos Komenský, ktorého narodenie si dnes pripomíname, hovoril, že celý náš život je priestor, v ktorom sa neustále učíme. Čomu nás naučil tento nezvyčajný a nečakaný rok mimo školy? Naučil nás, že vás, milé učiteľky a učitelia, veľmi potrebujeme,“ povedala hlava štátu.

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa učiteľov chcem našim pedagógom poďakovať za to, že sú v tom všetkom spolu s nami. Verím, že najbližšie mesiace už budú lepšie a že do škôl sa znovu vráti život, lebo žiadna technológia nenahradí bezprostredný ľudský kontakt,“ poznamenala prezidentka.

Zdroj/Foto: Instagram/zuzana_caputova