Univerzita Komenského v Bratislave vytvorila dotazník na zistenie súčasného stavu študentov v boji s pandémiou. Po tom, čo vysokoškolákom minulý rok v marci zatvorili brány internátov a poslali všetkých domov, sa tam doteraz nevrátili. Študenti s profesormi prestúpili na distančnú formu štúdia, ktorú viacerí odsudzujú.

Výsledky prieskumu vytvorili podľa online dotazníka, ktorý medzi 4. až 27. decembrom 2020 vyplnilo 1 786 študentov a 166 zamestnancov UK, ukázali, že sa oproti roku 2018 zhruba zdvojnásobil počet prípadov depresie a úzkostí.

Väčšina respondentov pozostávala zo žien. Na psychické ťažkosti sa momentálne podľa prieskumu lieči takmer každý desiaty študent. „Tento rozdielny výsledok vo vnímaní vlastného psychického zdravia súvisí pravdepodobne primárne s väčšou stabilitou v práci či vzťahoch u vekovo starších účastníkov, a tým menším negatívnym vplyvom protiepidemických opatrení a prežitými skúsenosťami. Rôzne vekové skupiny inak reagujú. Starší ľudia nie sú natoľko citliví k vonkajším zmenám, uviedol Michal Hajdúk z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK.

Takmer polovica uviedla, že sa im zhoršili vzťahy s priateľmi a partnermi, ktorým zákaz vychádzania zabránil v stretávaní sa. Za veľký problém považujú aj stratu brigády, za ktorú si čo to mohli prilepšiť. Taktiež vyššie percento pociťuje úzkosť a depresie, ktoré väčšina z nich najmä chlapcov riešia alkoholom.

Zdroj: Facebook/Comenius.University