Potrebná, no obávaná vakcína sa začína prejavovať. Slováci, ktorí už boli zaočkovaní proti koronavírusu – ide predovšetkým o zdravotníckych pracovníkov – si plnia svoju povinnosť nahlasovať nežiadúce účinky bez ohľadu na ich závažnosť. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) do pondelka eviduje 67 takýchto hlásení.

„Jedno hlásenie uvádzalo pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, dve hlásenia prekolapsový stav, jedno anafylaktickú reakciu a posledné nevoľnosť, potenie a vracanie. Hlásenia súvisiace s alergickými reakciami boli hlásené u osôb, ktoré udávali predchádzajúcu alergickú anamnézu, a ich stav sa po podaní korekčnej liečby upravil,“ hovorí Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa ŠÚKL.

Kým týchto päť hlásení nežiadúcich účinkov hodnotí Ústav ako závažné, k tým častejším a menej vážnym patria predovšetkým bolestivosť v mieste vpichu alebo celková bolesť končatiny, do ktorej bola podaná vakcína. Niekoľko ďalších ľudí sa sťažovalo na únavu, zvýšenú teplotu, zimnicu, slabosť, bolesť hlavy, kĺbov, svalov a podobne.

Jurkemíková vysvetlila, že nežiadúce reakcie po očkovaní sú bežnou vecou. Zvyčajne sú krátkodobé a len mierne, pričom stále platí, že ani tie najmenej závažné účinky sa nevyskytnú u všetkých očkovaných.

S ohľadom na fakt, že zaočkovaní zdravotníci musia hlásiť každý nežiadúci účinok, hovorkyňa uzatvára tému nasledovne: „Štátny ústav hodnotí počet a závažnosť hlásení pri aktuálnych počtoch zaočkovaných osôb za štandardný. Hlásenia podozrení na nežiaduce účinky a ich analýza a monitorovanie tvoria jeden zo spôsobov sledovania bezpečnosti liekov po registrácii.“

Pre viac info nás sledujte na Facebooku 
>>> TU <<<!

Zdroj: Dnes24.sk | Foto: Facebook