Všetci veľmi dobre vedeli, že vzťahy medzi ministrom vnútra a vtedajším policajným šéfom Milanom Lučanským, neboli práve najideálnejšie. Práve preto sám dobrovoľne odstúpil z funkcie.

Ako svojho času uviedol, nemá dôveru súčasného vedenia ministerstva vnútra a ono zase nemá tú jeho. Spolupráca podľa vtedajších slov Lučanského musí byť založená na vzájomnom rešpekte. „Uznávam, že vnímam Romana Mikulca ako korektného človeka, ale neuznávam ho ako ministra vnútra,“ povedal generál.

Práve preto si viacerí mysleli, že to je dôvod, prečo by mal Mikulec zakázať príslušníkom policajného zboru uctiť si jeho pamiatku. „Nie, nie je to pravda. Žiadny takýto zákaz som nedal. Vo vestibule prezídia bola pre príslušníkov PZ, pri fotografii generála Lučanského, k dispozícii kondolenčná kniha, kde mohli vyjadriť sústrasť. Sviečky rovnako horia pred budovou prezídia, kde vznikla aj fotka salutujúcich policajtov,“ zverejnil vo vyhlásení na Facebooku minister vnútra.

Dodáva, že vyšetrovanie je vedené zákonným spôsobom, pod dozorom príslušného prokurátora. „Vedené je na základe množstva dôkazov, ktoré sa vyhodnocujú jednotlivo a aj vcelku, priebežne sa zabezpečujú ďalšie dôkazy a podklady do spisu. Vyšetrovateľ žiadnym spôsobom neobmedzoval styk obvineného s rodinnými príslušníkmi, príslušná žiadosť o umožnenie návštevy vyšetrovateľovi doteraz doručená nebola,“ dementuje teda správy o tom, že by Lučanskému odmietal prístup k rodine.
Vdova po Lučanskom totiž tvrdí, že sa s manželom uvidela až v posledný deň pred smrťou a celý čas mala za sebou ozbrojené komando.
Foto/Zdroj: Facebook/ Roman Mikulec – minister vnútra SR