Čas na nakupovanie vyhradený pre seniorov a dôchodcov (nad 65 rokov) je ešte stále platný, a síce od 09:00 hod. do 11:00 hod., od pondelka do piatka. Dôchodcovia naďalej môžu nakupovať aj mimo vyhradených hodín.

Najnovšia vyhláška Úradu verejného zdravotníctva ale upravuje toto nariadenie a od 9. mája sa špeciálne hodiny pre seniorov, ŤZP, aj ich sprievodcov rušia. 

Počas prvej vlny sa toto pravidlo niekoľkokrát zmenilo. Najskôr platili vyhradené dôchodcovské hodiny od pondelka do soboty od 9.00 do 12.00 hod, pričom v nedeľu boli obchody zatvorené kvôli oddychu predavačov a dezinfekcii priestorov.

Krátko na to sa ale hodiny upravili na 9.00 – 11.00, pretože viaceré prevádzky bývajú v sobotu otvorené len dopoludnia a ľudia mladší ako 65 rokov si nemali kedy v tento deň nakúpiť. Napokon sa vyhradené hodiny v sobotu zrušili úplne a platili len cez pracovné dni. Spočiatku sa vláda aj hygienici taktiež pokúšali dôchodcom dovoliť nákupy len počas vyhradených hodín, voči čomu sa zasa ohradili ešte pracujúci seniori. Aj od tejto úpravy sa preto upustilo.

Zdroj: UVZSR