Pravdaže netreba hádzať všetkých dôchodcov do jedného vreca. Ale nájde sa aj dosť jedincov podobného typu ako opisuje vo svojom priznaní pracovník v potravinách!

Súhlasíte s ním?

Zdroj/Foto: facebook-Priznania žien, pixabay