Po desiatich rokoch nadišiel čas na sčítanie obyvateľstva. Hlava štátu Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa dnes na svojej sociálnej sieti vyjadrila k jeho dôležitosti ako aj nesprávneho uvádzania zmien v sčítaní obyvateľov na poslednú chvíľu.

Sčítanie obyvateľstva je nesmierne dôležité pre presné nastavenie verejných politík a obzvlášť pre rozvoj miest a obcí, keďže od neho sa odvíja aj financovanie samospráv. Sčítanie je však kľúčové aj pre národnostné menšiny, pretože údaj o ich početnosti vo významnej miere ovplyvňuje ich možnosti uplatňovať si menšinové práva,“ napísala na úvod Zuzana Čaputová s tým, že sčítaniu predchádza niekoľkoročná príprava a najnovšie návrhy ju očividne znepokojili.

Stotožňujem sa s hodnotením členov poradného výboru, že nie je správne, ak sa zásadné zmeny v sčítaní dejú na poslednú chvíľu a bez širšej odbornej diskusie. Či bude môcť v dotazníku občan uviesť príslušnosť k jednej alebo dvom národnostným menšinám, je podľa môjho názoru zásadnou zmenou. Nepovažujem za správne, že Štatistický úrad pristúpil k spochybneniu dosiahnutého konsenzu pár dní pred začiatkom sčítania, v skrátenom pripomienkovom konaní, a to v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády,“ vyjadrila svoj názor prezidentka, pretože takéto veci sú v rozpore fungujúceho štátu.

Zdroj/Foto: Instagram/zuzana_caputova