Pani prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej dňa 3. mája zaslali do prezidentského paláca petíciu za vypísanie referenda o skrátení funkčného obdobia parlamentu. „Po kontrole petičných hárkov dnes môžem skonštatovať, že petícia doposiaľ obsahuje 524 013 platných podpisov občanov Slovenskej republiky. Keďže zákon vyžaduje ako minimálny počet podpisov 350 tisíc, konštatujem, že petícia spĺňa formálne náležitosti na vypísanie referenda,“ uviedla na sociálnej sieti.

Prezidentka však uviedla, že petícia musí spĺňať okrem formálnych aj obsahové náležitosti, teda súlad predmetu referenda s ústavou. „Nie je jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky. Pokiaľ sa tieto nejasnosti včas nezodpovedajú, získajú priestor tí, ktorí s prípadným výsledkom referenda nebudú spokojní, aby jeho výsledky spochybnili,“ informovala Čaputová s tým, že sa ohľadom týchto nejasností obrátila na Ústavný súd SR. Rozhodnutie súdu vyhlási do 60 dní a v prípade kladného stanoviska referendum vyhlási už v septembri.

Zdroj: Facebook/zcaputova