Britsko-švédská farmaceutická spoločnost AstraZeneca vynašla novú a hlavne podľa najnovších výsledkov efektívnu liečbu jedného z typov rakoviny prsníka. Liek, ktorý dokáže zastaviť vývoj ochorenia a tým zreteľne zvýši šance k vyliečeniu sa, po skúmaní preukázal výborné výsledky.

AstraZeneca uviedla, že napriek počiatočnej liečbe trastuzumabom a taxánom, u ľudí s HER2-pozitívnym metastatickým karcinómom prsníka často dôjde k progresii ochorenia. Štúdia zahŕňajúca približne 500 pacientov na viacerých miestach v Ázii, Európe, Severnej Amerike, Oceánii a Južnej Amerike zistila, že liek Enhertu vykazuje „silný trend k zlepšeniu celkového prežitia“.

Prvé výskumy preukázali, že táto liečba vedie až k 72% zníženiu riziku ochorenia či smrti v porovnaní s ostatnými liekmi na trhu. Spoločnosť skvelé výsledky prezentovala na kongrese Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu (ESMO), kde Susan Galbraith, výkonná viceprezidentka pre onkologický výskum a vývoj, uviedla: „Dnešné výsledky sú prelomové.“

 

Zdroj: Blesk.cz | Foto: Pixabay.com, Facebook/AstraZeneca