Sčítanie obyvateľstva máme už za sebou, ale zdá sa, že tu to nekončí! Štát sa tentokrát bude zaujímať o naše financie a spotrebu domácnosti, preto nebuďte prekvapení, ak vám zaklopú na dvere úradníci!

Podľa všetkého nás v najbližších dňoch čaká prieskum o finančnej situácii a spotrebe domácností na Slovensku. Úradníci prídu priamo k vám domov a budú sa pýtať aj na otázky koľko zarábate a aké sú vaše majetky.

„Pôjde už o štvrté zisťovanie v poradí a jeho výsledky sú mimoriadne užitočné. Získané informácie pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri nadmernom zadlžovaní domácností,“ uviedol Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá je gestorom projektu u nás.

Samozrejme o „návšteve“ budete vopred informovaný listom, v ktorom budu uvedené kontaktné údaje na opytovateľa tj. zamestnanec Štatistického úradu, s ktorým si budete môcť dohodnúť dátum, čas, ako aj miesto rozhovoru.

„Zisťujú sa informácie o bývaní, o prípadných pôžičkách (zadlžení), základné informácie o výške príjmu a o výdavkoch. Z týchto údajov následne NBS vyhodnocuje finančnú situáciu a spotrebu domácností na Slovensku a slúži to aj na medzinárodné porovnávanie,“ priblížila hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

„Garantujeme, že všetky poskytnuté informácie sa spracúvajú anonymne a použijú sa výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter,“ dodal Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Zdroj: pluska.sk Foto: pixabay