Neľahké obdobie neprežívame len my na Slovensku, ale aj ostatní v iných krajinách. Životy nám narušilo pandemické obdobie, ľudia prichádzajú o svoje zamestnania, krachujú im podniky a nemajú peniaze. Niekde prevládajú zlé životné podmienky ba dokonca aj občianske vojny.

V Nitre boli vyslaní policajti Oddelenia cudzineckej polície do istej spoločnosti, aby preverili oznámenie o objavení šiestich cudzincov. Tamojší pracovníci ich našli, keď kontrolovali tovar v nákladnom priestore istého kamiónu. Polícia zistila, že tieto osoby sú štátnymi príslušníkmi Afganistanu, traja z nich boli maloleté osoby bez sprievodu. Deti následne odovzdali pracovníkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tvrdia, že budú umiestnené v detskom domove v Medzilaborciach.

Keďže ďalší traja dospelí už v minulosti žiadali o udelenie azylu v Rumunsku, podľa Dublinského nariadenia sa takéto osoby musia vrátiť do krajiny, kde o azyl žiadali. Do času návratu budú v Útvare pre zaistenie cudzincov v Medveďove. Týchto šesť osôb malo do kamióna nastúpiť za pomoci prevádzača na parkovisku v Rumunsku. Precestovali osem krajín, kým prišli na Slovensko.

 

Zdroj/Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky