Slovensko je našou rodnou krajinou a všetci chceme, aby bola konkurencieschopná so svetom. Veľmi často sa u nás stretávame s negatívnymi názormi, či už ohľadom podmienok na slušný život, chabé športové neúspechy alebo nám jednoducho vadí, že sme celé roky pod nadvládou iných štátov. Nasledovné fakty ale môžu ukázať porovnanie Slovenska so svetom v celkom inom uhle.

 

10 faktov o Slovensku v porovnaní so svetom:

  1. Podľa počtu obyvateľov k 1. januáru 2018 je Slovensko až 115. najľudnatejším štátom sveta, teda 59% oficiálne uznaných krajín je ľudnatejších ako my.

  2. K 1. januáru 2018 mala naša krajina 5 443 120 obyvateľov, čo je 0,071% celosvetovej populácie. Teda len približne každý 1410. žijúci obyvateľ Zeme je Slovák.

  3. Podľa rozlohy je Slovensko až na 127. mieste na svete. Ak by sme zanedbali rozlohu oceánov a morí, územie našej krajiny zaberá 0,033% pevniny na Zemi.

  4. Ak by boli všetky štáty rovnako veľké ako Slovensko, nebolo by ich pri rozlohe pevniny na svete 195, ale približne 3 000.

  5. Ak by sa stalo čisto teoreticky Slovensko 52. členským štátom USA, podľa počtu obyvateľov by sa zaradilo za Minnesotu na 23. miesto, podľa rozlohy by sme figurovali dokonca až na 43. mieste!

  6. Voda zaberá 1,9% povrchu Slovenska. Rovnaké množstvo zaberajú vodné plochy napríklad v afrických štátoch, akými sú Keňa, Čad či Senegal.

  1. Ak by malo Slovensko rovnakú hustotu zaľudnenia ako je celosvetový priemer, žilo by tu 2,7 milióna ľudí. Ak by sme ju mali ako Česku, Slovákov by bolo 6,7 milióna, v prípade monackej rozlohy by nás bolo 900 miliónov, v prípade americkej (USA) 1,6 milióna a austrálskej len 150 tisíc.

  2. Hoci sa na Slovensku chválime Tatrami a tým, že náš najvyšší vrch má 2655 metrov, z celosvetového hľadiska sme výrazne v úzadí. Dokonca aj v Európe sa hneď šestnásť štátov môže pochváliť vyšším vrchom. Medzi najprekvapujúcejších premožiteľov Slovenska patria napríklad prímorské Grécko, Bulharsko či Albánsko. Naopak, sme pred Poľskom, Českom, Nórskom či Švédskom.

  3. Najľudnatejšie africké mesto, teda Káhira, má štyridsať krát viac obyvateľov ako Bratislava a takmer štvornásobok celého Slovenska.

  4. Najmenší oficiálne uznaný štát sveta okrem Vatikánu, teda Nauru, má 10 800 obyvateľov, čo je približne toľko, ako majú mestá ako Fiľakovo či Stropkov, ktoré sú na konci siedmej desiatky slovenských miest podľa počtu obyvateľov.

Zdroj/Foto: Twitter, pixabay