Stúpajúca tendencia. Inými slovami sa veru množstvo odpadu vyprodukovaného u nás, nazvať nedá. Je tomu ale možné predchádzať a zastaviť rast? A koľko odpadu sa vyprodukuje v priemere na jedného obyvateľa?

Zatiaľ, čo v roku 2011 sa podľa štatistík malo vyprodukovať „len“ 1,67 milióna ton komunálneho odpadu, v roku 2019 to bolo až 2,37 milióna, pričom za rok 2020 malo byť toto číslo podobné. Inak povedané, za necelé desaťročie sa ročné množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu zvýšilo o 42%. A to je vzhľadom na to, že existuje separovanie a apeluje sa na minimalizáciu (hlavne) skládkovaného odpadu, obrovské číslo. Pre lepšiu predstavu, na jedného Slováka to vychádza 421 kíl za rok, a teda, viac než kilogram na deň!

Kde je ale problém?

Určite sa stále nájde množstvo ľudí, ktorý odpad netriedia, vyhadzujú plno využiteľných vecí či potravín atď. Avšak, netreba zabúdať na to, že štát by mal nepochybne apelovať na veľké spoločnosti, ktoré vyprodukujú viac odpadu, než skromné domácnosti.

To ale neznamená, že ako jednotlivci by sme sa nemali snažiť aspoň svojim malým dielikom urobiť niečo pre životné prostredie, pretože keď urobí milión malých ľudí to isté, stane sa z toho niečo veľké. Bohužiaľ, v uponáhľanej dobe a pri fakte, že spoločnosti na trhu nás svojimi šikovnými marketingovými ťahmi „nevedomky“ nútia nakupovať množstvo balených výrobkov, sa len ťažko tento trend obráti. Alebo?

Zdroj: TA3.com, Funmagazín.sk | Foto: Twitter