Sme rodina odmieta udeľovanie výnimky zo zákazu vychádzania formou SMS správ. Uviedli, že takéto návrhy by sa mali najprv prioritne prerokovať na koaličnej rade a až potom medializovať. V ľuďoch takéto informácie vyvolávajú obavy a strach.

“V momentálnej situácii je dôležité, aby sa takéto návrhy prioritne prerokovali na koaličnej rade, pretože ich predčasná medializácia nemusí byť najšťastnejším krokom a prioritne, keď to nebolo konzultované s koaličnými partnermi,” oboznámilo hnutie Sme rodina.

“Uvedomujeme si, že prijatím nových opatrení, ktoré sa v značnej miere dotýkajú života spoločnosti, sa môžu stretnúť s vlnou kritiky,” uviedla Sme rodina. Momentálne by sa malo zamerať, aby sa plnili aktuálne platné opatrenia, a aby sa sústredilo na úsilie na reálnu pomoc, vďaka ktorej sa budeme môcť vrátiť do bežného života.

Zdroj/Foto: Facebook/Sme rodina