Hoci už od finále Farmy 12 uplynulo niekoľko dní, nad celým večerom stále panuje množstvo pochybností. Mnohí diváci spochybňujú Xéniin legitímny nárok na výhru, pričom majú pocit, že manipulácia jednotlivých disciplín už nemohla byť okatejšia. Rozhodli sme sa preto za vás preveriť aspoň to, čo sa vďaka uhlu kamery a strihom preveriť dalo!

Popoluška, Pavúk, rozstrely… Nanajvýš zvláštny bol priebeh viacerých súťaží v rámci finále (jeho priebeh, ako aj zákulisie, opisujeme >>>TU<<<), no rozhodne najväčšiu vlnu diváckej nevôle spustila až prekážková dráha.

Tú ako prvý podstúpil Lukáš, čo už bolo samo osebe značná nevýhoda nielen preto, že Heňo a Xénia vďaka nemu už videli, ako jednotlivé prekážky fungujú, ale tiež pre pôvodne nedostatočné vysvetlenie disciplíny.

“Prekážky nesmiete zhodiť ani sa ich dotknúť rukou,” upozornila ich na začiatku Evelyn, no neskôr zdôraznila, že tým poukazuje len na stojky, medzi ktorými boli vložené balančné podložky.

K získaniu trestných bodov dodala: Za každý dotyk so zemou alebo zhodenú prekážku vám prirátam 10 trestných sekúnd k celkovému času. Vyhráva ten, ktorého čas bude najnižší aj po prirátaní trestných sekúnd.” Na celú disciplínu dohliadali zblízka hospodár Martin a jeho pomocník.

Lukášov začiatok na dráhe bol veľmi dobrý, ako problematická sa ukázala až prvá fitlopta, na ktorú mal skočiť a odraziť sa z nej na trampolínu. Nešťastne z nej spadol, vstal a postavil sa späť na prvú trampolínu. Na ruke hospodára Martina boli v tej chvíli vztýčené dva prsty. 

Pre viac info nás sledujte na Facebooku 
>>> TU <<<!

Zmätený Lukáš chcel prekonať fitloptu ešte raz, no tá sa vychýlila z podložky, a tak zoskočil a napravil ju, čo bol omyl, za ktorý získal ďalší trestný bod. Evelyn aj hospodár už v tej chvíli kričali, že má ísť rovno ďalej. Lukáš tak opäť zoskočil a prebehol na ďalšiu trampolínu, ktorá bola hneď za fitloptou. V tej chvíli v pozadí počujeme Martinov hlas: “Osem!”

Naše výpočty však hovoria niečo iné, a to aj keby totiž Martin počítal ako dotyk každý jeden krok. K druhej trampolíne ich totiž Lukáš urobil iba tri. 

Od tej chvíle sme už prsty hospodára Martina nevideli, iba dve vystreté dlane, ktoré by naznačovali 10 bodov. Raz sme ho počuli zašepkať okamžite po sebe “10, 11”, no zábery z kamery boli chaotické. My sme od momentu, čo hospodár ohlásil 8 bodov, zaznamenali iba dva isté dotyky, plus jeden s veľkým otáznikom.

Celkovo by sme tak z pohľadu diváka Lukášovi prisúdili len nanajvýš 9 bodov (aj to berúc do úvahy chybu s naprávaním fitlopty a následne každý jeden jeho krok). Je však nutné poznamenať, že na obrazovke sme nevideli celistvý záznam výkonu – bol totiž prerušovaný strihmi na tváre exfarmárov.

Vďaka výpočtom hospodára Martina prišiel Lukáš o 130 sekúnd, pričom sám so zachmúrenou tvárou poznamenal, že sa mu nezdá, že by sa zeme dotkol až trinásťkrát. Jeho námietky však nikto nevzal do úvahy a nekonalo sa ani klasicky športové preskúmavanie kamerových záznamov.

Jednou z niekoľkých ďalších vecí s veľkým otáznikom, ktoré sa vo finále vyskytli, bol rozstrel, pri ktorom mali účastníci hádať počet očiek na reťazi. Divákom sa nepáčilo, že očká neboli dodatočne a jasne spočítané tak, ako napríklad zúbky na píle. Snaha presne spočítať očká zo záznamu sa však, bohužiaľ, ukázala byť nemožná, pretože reťaz nebola na zaostrenom zázname ani raz zachytená úplne celá.

Finále si môžete pozrieť >>>TU<<<!

Jediný ustálený obraz reťaze, ktorý sme mali možnosť vidieť. Samotná reťaz je pritom dlhšia, než bolo v tejto chvíli viditeľné.

Foto: TV Markíza