Novela zákona o správnych poplatkoch poteší najmä všetky vydaté dámy, ktoré si po sobáši zmenili priezvisko. Vydanie nových dokladov po svadbe, by tak po novom malo byť oslobodené od bizarných platieb za vydanie kartičiek s novým menom.

Vláda súhlasí s návrhom poslancov Národnej rady SR Juraja Blanára a Roberta Fica, o zrušení správneho poplatku za vydanie identifikačných dokumentov s novým priezviskom po sobáši.

,,Návrh zákona má za cieľ podporiť vytváranie tradičných foriem rodiny a uľahčiť finančnú situáciu manželov, a to oslobodením od správnych poplatkov za úkony alebo konania podliehajúce poplatkovej povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch, ale i súdneho poplatku podľa zákona o súdnych poplatkoch (zápis zmien do obchodného registra), ktoré bezprostredne súvisia s uzatvorením manželstva a následne so zmenou priezviska jedného z manželov v dôsledku uzatvorenia manželstva,” vysvetľujú poslanci Smeru-SD, podľa tvnoviny.sk.

V súčasnosti sa napríklad za vydanie nového občianskeho preukazu platí 4,50 eura, za vydanie pasu 33 eur, vodičský preukaz stojí 6,50 eura. Tri eurá sa platia za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení. S týmito poplatkami, ktoré sa dotýkajú najmä vydatých žien, by tak mal byť nadobro koniec, čo domácnosti zaiste ocenia, no je otázne ako sa s tým vysporiada štátny rozpočet.

Zdroj: tvnoviny.sk | Foto: pixabay