Sú ateisti inteligentnejší, ako kresťansky založení ľudia? Odpoveď na túto otázku si položil vo svojej štúdií istý americký inštitút, ktorý za týmto účelom vypracoval pomerne presnú štatistiku!

Ako to teda v skutočnosti je?

Zdroj/Foto: youtube