Everywhere at the end of time

Zdravie je krehká vec a je ťažké si ho vážiť pokiaľ ho stále máme. Ako však roky plynú, je ľahšie a ľahšie stratiť to najdôležitejšie, to čo nás robí tým čím sme. Rozum. Demencia je hrôzostrašná choroba a mnoho ľudí si neuvedomuje ako dokáže človeka zničiť. Istý James Leyland Kirby, tiež známy ako The Caretaker si dal za úlohu vysvetliť jej príznaky umelecky.

Doktori, ktorí študujú demenciu, uviedli, že keď všetko iné zlyhá a pacient je hlboko postihnutý, je stále možné počuť ho hmkať si svoju obľúbenú pieseň. A to chcel The Caretaker zachytiť vo svojej 6 a pol hodinovej zbierke „Everywhere At The End Of Time“ (Všade Na Konci Časov).

Táto zbierka je rozdelená na 6 častí, ktoré symbolizujú 6 štádií demencie. Na začiatku počujeme príjemnú muziku, postupne však hudba začne šumieť a vypadávať, čo naznačuje stratu pamäte, až nakoniec nepočujeme nič okrem hluku, čo spodobňuje strach a zmätok, ktorý takto chorý človek zažíva každý deň.

Napriek svojej dĺžke, tieto diela sú mienené na to, aby sa vypočuli naraz, bez prestávok:

Zdroj/Video: YouTube