Renomovaný psychológ Justin Lehmiller uskutočnil veľkú štúdiu, ktorej sa zúčastnilo až 80 000 žien. Tie si z dvadsiatichtroch rôznych mužských vlastností mali vybrať tie, ktoré ich na chlapoch najviac priťahujú. Ako štúdia dopadla?

Absolútnou jednotkou sa stal humor. To je mužská vlastnosť, ktorú dalo na prvé miesto až 53% opýtaných žien. Na druhom mieste sa umiestnila inteligencia a prvú TOP trojku uzatvára úprimnosť. Toto je kompletný rebríček top desiatich mužských vlastností, ktoré najviac priťahujú ženy:

Zdroj/Foto: Lehmiller.comDepositphotos.com, Giphy.com