Muži sa vždy chcú pochváliť svojim kamarátom, ako im to klape s manželkami. Avšak, keď príde reč na ich intímne záležitosti, jeden dobieha druhého a chce byť najlepší! Takto to dopadne, keď danú situáciu práve ten jeden kamarát úplne zaklincuje.

 

VTIP

Rozprávajú sa traja chlapi v krčme, koho manželka najviac kričí pri orgazme.
Prvý hovorí:
– Moja žena kričí tak, že ju počuť cez chodbu do vedľajšieho bytu.
– To je nič, – hovorí druhý. – Moja kričí tak, že ju počuť do vedľajšieho paneláka.
Tretí len mlčky počúva a potom prehodí:
– Moja žena kričí tak silno, že ju počujem až sem do krčmy.

Zdroj: funny.sk