Život prináša aj situácie, kedy musíte niečo obetovať. Ako napríklad, keď sa chcete ženiť (či vydávať). V tých chvíľach by si mal každý uvedomiť, čo znamená každé jeho slovo, odpoveď či otázka. Chápete, či?

 

VTIP