V roku 1844 uzrela svetlo sveta v pohnutých časoch nášho národa ľúbostná báseň Marína, za ktorou stál jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov všetkých čias Andrej Sládkovič. Dodnes je to vôbec najdlhšia ľúbostná báseň na svete, veď obsahuje cez 2900 veršov.

Zrejme sa nenájde jediný žiak základnej školy, ktorý by nedostal za úlohu sa ju naučiť, resp. niekoľko najznámejších veršov z nej. Dnes avšak v opäť do istej miery pohnutých časoch ožila, keď dve z jej strof sme prekonvertovali do prostredia Slovenskej republiky v roku 2020.

Marína → Kráľ Igor

Zdroj: Funmagazin.sk | Foto: Twitter