shocked woman with an open mouth looking aside on a background

Tak toto nás doslova rozsekalo! Každý, kto sa po rokoch driny na vysokej škole dostane k písaniu záverečnej práce, má možnosť v nej poďakovať tým, ktorí mu počas ,,cesty štúdiom“ pomáhali, v skratke rozumej školiteľovi práce a rodine!

Tento týpek sa však s ďakovačkou pohral a to, čo napísal, nedostalo do kolien len profesorov, ale určite aj vás.

Ďakovačka, akú ste ešte nevideli!

,,V prvom rade chcem poďakovať svojmu vedúcemu ….. za odborné rady a čas strávený pri konzultovaní tejto práce v prvom semestri a počas skúškového obdobia.
Ďalej by som rád poďakoval ….. za rady a konzultácie v druhom semestri, spolu s možnosťou prezentácie práce na jej seminároch.
Moje veľké poďakovanie patrí aj ….., ktorý mi bol ochotný vždy pri akomkoľvek probléme pomôcť, bez ohľadu na množstvo a intenzitu mojich nepríjemných sarkastických poznámok.
Ďalej ďakujem ….. za pevné nervy počas množstva prebdených nocí strávených programovaním a písaním našich bakalárskych projektov. Za tolerovanie môjho neustáleho ,,sťažovania sa“ a za zavedenie spoločného pracovného režimu založeného na motivačných odmenách po splnení určenej časti práce.
Spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. patrí nasledujúce poďakovanie za stabilnú kvalitu ich produktov s o ničo vyšším percentuálnych obsahom antistresových látok ako je obvykle znesiteľné. Práve tieto v kombinácii s kávou významne dopomohli dokončeniu tejto práce formou motivačných prestávok, vďaka ktorým zostal autor bez akejkoľvek väčšej fyzickej či psychickej ujmy.
Za technickú podporu vždy, keď som mal nejaký problém s fakultným serverom či už z dôvodu nedostatku práv pri jeho používaní alebo jednoducho len mojej nevedomosti, by som rád poďakoval ….., ktorý mi vždy bez ohľadu na pokročilosť hodiny či stupiditu mojej otázky, dokázal ochotne pomôcť.
Za pomoc pri úprave šablóny a celej práce v LaTeX-u ďakujem ….. .
Za úpravu angličtiny jednak v článku na IIT. SRC, ale aj v anotácii ďakujem ….. .
Veľké ďakujem patrí aj všetkým 20 participantom nášho experimnetu na získanie dát, bez vás by pravdepodobne výsledky tejto práce boli mnohonásobne horšie.“

Zdroj/Foto: facebook