Určite ste si neraz objednávali pizzu či iný druh stravy domov, prípadne ste si nechali zabaliť nezjedené jedlo so sebou. Ako ste si určite všimli, niektoré reštaurácie vám naúčtovali poplatok za krabicu či polyesterový obal, lenže protizákonne!

 

§17 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. hovorí takto: “Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.”

Tak čo, budete ešte platiť za „krabičky“?

Zdroj/Foto: uspesne-podnikanie.sk, zakonypreludi.sk, twitter