Nezáleží na tom, koľko máte rokov, váš mentálny vek sa nemusí zhodovať s tým reálnym vekom. Mentálny vek odzrkadľuje to, ako sa správate a ako pôsobíte na okolitých ľudí!

 

V tomto teste máme pre vás pripravených 9 otázok, v ktorých si budete musieť vybrať zo 4 možností. Pod každou možnosťou sa ukrýva určitý počet bodov, ktoré si niekam zapíšte a spočítajte.

Tak poďme na to!

A = 10 bodov
B = 30 bodov
C = 40 bodov
D = 20 bodov

A = 30 bodov
B = 20 bodov
C = 40 bodov
D = 10 bodov

A = 10 bodov
B = 20 bodov
C = 30 bodov
D = 40 bodov

A = 40 bodov
B = 30 bodov
C = 20 bodov
D = 10 bodov

A = 20 bodov
B = 30 bodov
C = 10 bodov
D = 40 bodov

A = 10 bodov
B = 40 bodov
C = 20 bodov
D = 30 bodov

A = 10 bodov
B = 20 bodov
C = 30 bodov
D = 40 bodov

A = 30 bodov
B = 40 bodov
C = 20 bodov
D = 10 bodov

A = 30 bodov
B = 40 bodov
C = 20 bodov
D = 10 bodov

Zrátali ste si všetky body? Vyhodnotenie nájdete na druhej strane.

Hľadáte prácu? Skúste www.NovyJob.sk

Potrebujete nejakú službu? Skúste www.Sluzbomat.sk