Mesiac sa točí okolo zemskej osy synchrónne s rotáciou okolo vlastnej osi, a práve preto ho vždy vidíme iba z jednej strany. Čo sa ale ukrýva na jeho odvrátenej strane, bolo pre nás záhadou!

V rokoch 1966 až 1967 skúmala povrch mesiaca družica menom Lunar Orbiter. Jej primárnou úlohou bolo čo možno najpodrobnejšie preskúmať mesačný povrch, aby sa dalo určiť najlepšie miesto pre pristátie lunárneho modulu Apollo 11. Na Zem však sonda okrem iného poslala veľmi zaujímavé snímky z dovtedy neprebádanej, odvrátenej strany Mesiaca. Na fotografiách mozno pozorovať objekty, ktoré už na prvý pohľad pôsobia ako umelo vytvorené.

Azda najznámejšou snímkou sa stala fotografia objektu, ktorý dostal označenie Tower, čiže veža. Na záberoch mal výšku temer 5 kilometrov! Na prvý pohľad sa síce môže zdať, že objekt je len vysokou skalou, no pri podrobnom preskúmaní odborníci usúdili, že na horninu má táto veža príliš zložitú geometrickú štruktúru a navyše jej povrch vyzerá byť sklenený! Na základe týchto pozorovaní sa vedci zhodli, že ak by bol objekt skutočne prírodného pôvodu, popieral by všetky doteraz známe zákony erózie.

Ak teda pripustíme fakt, že by táto stavba mohla byť vytvorená umelo, naskytá sa otázka, kto ju vytvoril a na čo vlastne slúži. Záhadné snímky, ktoré nakrútil Lunar Orbiter, boli pred očami verejnosti dlho a veľmi dobre ukryté. Na svetlo sveta ich priniesli až bývalí zamestnanci agentúry NASA. Americká vesmírna agentúra však ani napriek týmto informáciám oficiálne stanovisko neposkytla a k predmetným fotografiám sa odmietla vyjadriť. Po povrchu mesiaca sa naposledy ľudská noha prešla v roku 1972 a odvtedy všetky vesmírne agentúry o Mesiac akoby stratili záujem.

Podľa oficiálnych vyjadrení NASA, sú za tým hlavne financie a tiež fakt, že na mesiaci už jednoducho niet je čo skúmať. Ešte nepochopiteľnejšie pritom pôsobia informácie, že 9. októbra 2009 Američania povrch Mesiaca bombardovali. Oficiálne išlo o experiment, ktorý mal vyskúmať prítomnosť vody na mesačnom povrchu a poodhaliť pôvod zleženia jeho hornín. Lenže načo to všetko, ak na mesiaci už nie čo skúmať? Naposledy si pre nás NASA pripravila kompletný video-záznam na ktorom si môžeme údajne prezrieť povrch odvrátenej strany mesiaca úplne všetci:

Zdroj/Foto: youtube