Atómový kanón typu M65, ktorý prezývajú aj atómová Annie, vznikol krátko po druhej svetovej vojne. Roku 1953 prebehla jeho prvá skúška a vo vzdialenosti ani nie 10 kilometrov explodovala bomba na nevadskej strelnici. Ničivá sila strely MK-9 odpovedá približne sie výbuchu, ktorý prebehol v Hirošime…

Zdroj/Foto: youtube