Roku 1939 sa mladý maklér menom Nicholas rozhodol celý svoj majetok investovať do tajného programu na pomoc židovským utečencom. Sir Nicholas Winton počas vojnových rokov prepašoval cez hranice nacizmom okupovaných krajín viac ako 600 detí!

Od roku 1939 do roku 1945 sa mu podarilo nepozorovane vypraviť 8 vlakov, plných detí, ktoré umiestňoval do adoptívnych rodín z Anglicka. Celá akcia prirodzene vyžadovala ten najvyšší stupeň utajenia a tak o Nicholasovích aktivitách netušila, ani jeho manželka Greta. O manželovej práci sa dozvedela až v 50 rokoch, keď našla na povale domu zaprášený zápisník a podrobnú dokumentáciu. Tá obsahovala mená a fotografie všetkých zachránených detí.

Greta sa rozhodla manželové zásluhy zverejniť a všetkým deťom napísala list s pozvánkou na stretnutie. 200 ľudí na jej list po rokoch odpovedalo a stretnutie sa nakoniec uskutočnilo. Pozrite si emotívne video, ktoré zachytáva prvotnú reakciu nič netušiaceho hrdinu:

Zdroj/Foto: youtube