Kým my sme zvyknutí väčšinou na jeden vodovodný kohútik na sociálnych zariadeniach, vo Veľkej Británii nájdete všade dva kohútiky. Viete, prečo to tak je? 

Počiatočný dôvod vyplýva najmä z histórie. Keď sa začali budovať vodovodné potrubia, používala sa len studená voda. Horúca voda bola pridaná len neskôr, no pridali ju oddelene, čím sa vytvoril dvojitý systém.

Vo Veľkej Británii existuje taktiež jeden zvláštny zákon, ktorý zakazuje, aby sa v kotli či bojleri miešala studená voda s teplou, pretože neexistuje jednotné ústredné kúrenie v celej krajine, ale každá domácnosť si ho zabezpečuje samostatne.

Posledným dôvodom je úspora vody. Keď máte len jeden kohútik, chvíľu trvá, kým si nastavíte ideálnu teplotu vody, čím v skutočnosti miniete oveľa viac vody. Nuž, Veľká Británia ukrýva rôzne zvláštnosti.

Zdroj/Foto: brightside.me