Zlá epidemiologická situácia prinútila vládu konať. 31. decembra zvolal Igor Matovič výnimočné rokovanie, jeho výsledkom je tvrdý lockdown, ktorý platí od 1.1. 5:00 minimálne do 24. januára.

Vláda vydala uznesenie, ktoré zatvára kostoly, lyžiarske strediská a nedovoľuje ani cestovanie medzi okresmi.

KONKRÉTNE OPATRENIA:

 • Zákaz akýchkoľvek návštev, stretávať sa môžu výhradne osoby v spoločnej domácnosti
 • Zákaz prevádzkovania lyžiarskych stredísk
 • Zákaz ubytovať hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach
 • Zákaz otvoriť kostoly pre verejnosť
 • Jedlo v gastronomických zariadeniach je možné zobrať iba so sebou domov
 • Pobyt v prírode len v rámci okresu
 • Zamestnanie (len formou home-office, výnimka platí vzhľadom na povahu práce zamestnanca)

TIETO zákazy sa nezvťahujú na:

 1. Cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť
 2. Cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť
 3. Cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť
 4. Cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť
 5. Cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť
 6. Cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť
 7. Cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť
 8. Cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť
 9. Cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť
 10. Cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti
 11. Cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť
 12. Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta a cestu späť
 13. Cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť
 14. Cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti
 15. Cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
 16. Cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy
 17. Cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia
 18. Cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať
 19. Osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci

Zdroj: tvnoviny.sk, YouTube/ HN Televízia TK