Nech zodvihne ruku tá žena, ktorá by nemala rada po svojom boku bohatého muža. Alebo aspoň takého, ktorý nežije život od výplaty k výplate. No potom je tu jeden špecifický druh dám, a to tie, ktoré nie sú „ľahké“, ale z nejakého „nepochopiteľného“ dôvodu im imponujú zrovna slušne zabezpečení muži. Ako „hrdinka“ nášho vtipu, resp. konverzácie.

 

VTIP: