Údelom doktorov je neraz oznamovať aj nepríjemné správy, a možno častejšie, ako v ktoromkoľvek inom zamestnaní. Najmä v odbornejších špecializovaných ambulanciách. Náš doktor si našiel na zdelenie veľmi zlej informácie vskutku výnimočnú formuláciu.

 

VTIP:

Foto: Funmagazín.sk