Prinášame vám vtip o farárovi, na ktorom sa rozhodne pobavíte. Ten, kto chodí do kostola na sväté omše, má určite plno zážitkov zo všelijakých príhod. Čo sa ale stane, keď pán farár položí otázku nevhodným spôsobom? Zvládli by ste udržať svoj smiech a tváriť sa, že je to úplne v poriadku? 

 

VTIP

Farárovi sa stratí papagáj tak cez omšu vyhlasuje:
Kto má vtáka?
Všetci muži zdvihnú ruku.
Nie, nie tak takto, kto videl vtáka?
Všetky ženy zdvihnú ruky.
Och bože tak takto, kto videl môjho vtáka?
Všetci miništranti zdvihnú ruky…

Zdroj: vychytane.sk