UNICEF je organizácia známa tým, že sa snaží nasýtiť hladné obyvateľstvo a šíriť vzdelanie do krajín tretieho sveta. Keďže je nevyhnutné ostať v interakcii so svetom, rozhodli sa jeho členovia zisťovať názor na istú otázka. Tá však bola trošku komplikovanejšia, než sa mohlo zdať…

 

VTIP: