Mnohí sú toho názoru, že pokusy a praktické vysvetlenie učiva alebo čohokoľvek, je tým najlepším spôsobom učenia. Áno, je to pravda, lebo niekedy si môžete prečítať nejakú poučku desaťkrát, a nepochopíte ju, pričom v praxi je to celkom banálne. Podobným pokusom chcel vrámci prevencie proti požívaniu alkoholu deti „poučiť“ aj ich učiteľ.

 

VTIP