Ročne sa bez stopy stratia tisíce ľudí a niektorí sa už nikdy neobjavia a neskôr sú vyhlásení za mŕtvych, ďalší sa objavia (väčšinou bohužiaľ mŕtvi). Rovnako tak sa v dnešnej dobe internetu viacerí jedinci bažiaci po sláve uchýlia k šialeným historkám o tom, že sú cestovateľmi v čase, že vedia predpovedať budúcnosť alebo sa pokúšajú presvedčiť verejnosť o obdobných ťažko uveriteľných faktoch.

Čo si avšak myslieť o čínskom chlapcovi, ktorého meno malo byť Jung Lee Chang? Čínske a hongkongské noviny o ňom pred približne tridsiatimi rokmi priniesli sériu článkov, ku ktorým sa mnohí stavali skepticky, časť verejnosti avšak tomu verila. Mimochodom, dodnes sa záhada nevyriešila, a teda, už zrejme ani nevyrieši.

Celý príbeh sa odohral na prelome rokov 1987 a 1988. Koncom roku 1987 si v rušných uliciach Hongkongu ľudia všimli netradične oblečeného, no najmä dezorientovaného malého chlapca, ktorí mal mať okolo šiestich rokov. Upovedomená polícia si ho vzala a chlapec po chvíli vypovedal, že nevie, ako sa do ulíc dostal. Na tom by nič podozrivé nebolo, ak by im nepovedal, že pochádza z Číny, ktorej vládne Kchang-Si. Tento muž avšak panoval v Číne v rokoch 1661 a 1722. 

Polícia tomu, pochopiteľne, nemohla veriť. Na prvý pohľad to vyzeralo ako podvod, resp. holý nezmysel. Jeho slovám avšak nahrávali tri faktory. Za prvé, opakoval dookola to isté, za druhé, jeho oblečenie odpovedalo obdobiu prelomu 17. a 18. storočia, a hlavne, používal mnohé archaické slová, ktoré opäť zapadali do tej doby. A ako to napokon dopadlo? No, lekári si pripravili sériu testov, ktoré mali vyvrátiť chlapcove lži, no na ich absolvovanie už nedošlo. Chlapec napriek tomu, že bol premiestnený do starostlivosti detského domova, bez stopy zmizol a nikto ho už nevidel. Či to bol teda len podvrh alebo v jeho prípade naozaj došlo k nejakému zlomu času, v ktorom uviazol, nevedno.

Zdroj: Earth-chronicles.com | Foto: Youtube