„Kto iné­mu pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­kač­nej služ­by, po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo po­čí­ta­čo­vej sie­te úmy­sel­ne pod­stat­ným spô­so­bom zhor­ší kva­li­tu je­ho ži­vo­ta,“ píše sa v novom zákone, na čo nasledujú presné vymedzenia akým spôsobom, „pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na tri ro­ky.“

Zákon, ktorý vstúpi do platnosti od 1. júla – teda už o pár dní – hovorí nielen o zastrašovaní či konaní v cudzom mene, ale aj o znevažovaní a obťažovaní. Inými slovami, bude trestať okrem iných zlodejov identity a ľudí, ktorí zverejnia napríklad nahú fotografiu inej osoby, hoci aj svojej expartnerky či expartnera. Nezáleží pritom na tom, či bol záber ukradnutý alebo poslaný páchateľovi dobrovoľne.

Keďže sa v zákone hovorí okrem iného aj o už spomínanom znevažovaní a obťažovaní, vzťahuje sa aj na takzvaných „hejterov“. Je znova potrebné si uvedomiť, že na internete vystupujeme sami za seba. Napriek tomu, že drvivá väčšina ľudí by nikdy nebola schopná inému povedať do očí to, čo nemá problém napísať na internete, podľa nového budú urážky, výsmech či vyhrážky postihnuteľné zákonom.

Na nový zákon už zareagovala okrem iných aj influencerka Zuzana Plačková, ktorá v ňom vidí dôraznú stopku „hejterom a negatívnej energii.“

Zdroj: Instagram/pravo_inak, Pravnelisty.sk | Foto: Instagram/pravo_inak, queen.plackova, Unsplash