Súdruhovia a súdružky, všetko je inak! Vyzerá to tak, že rozdelenie Československej federatívnej republiky je v plnom rozsahu neplatné, čo znamená, že všetky zákony prijaté od roku 1992 sú protiústavné! De facto nie sme členmi NATO, nie sme členmi Európskej únie a nakniec ani nežijeme v Slovenskej republike!

Na nternete sa objavila celkom zaujímavá konšpiračná teória, ktorá by ale vo svojej podstate mohla stáť na reálnych základoch! Ako sme spomenuli už v nádpise článku, je celkom možné, že rozdelenie Československej federatívnej republiky bolo vykonané protiústavne a teda je logicky neplatné! Pýtate sa, ako je niečo také možné? Nuž… konšpirátori svoju teóriu obahjujú takto…

Teória praxe:

Rozdelenie československého štátu bolo vykonané bez mandátu občanov ČSFR, čo v praxi znamená, že Československá federatívna republika naďalej existuje. Ono totiž podľa ústavného zákona 327/91 je možné federáciu rozdeliť, len ak prezident vyhlási občianske referendum, a to za týchto podmienok:

  • Hlasovacie právo má v Českej republike každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady a na Slovensku každý, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady.
  • Návrh predložený v referende podľa čl. 3 odst. 1 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v oboch republikách.
  • Výsledok referenda vyhláseného podľa čl. 1 odst. 1 má záväznosť ústavného zákona.

Podpísaní: Havel, Dubček, Čalfa

V čom je problém:

Celý problém tkvie v tom, že ČSFR bola rozdelená na základe úplne nového zákona, ktorý však bol v priamom rozpore s vyššie uvedeným ústavným zákonom o referende. Aby toho nebolo málo, tak v dobách novo prijatého zákona chýba na listine podpis prezidenta, čo je logické, keďže v roku 1992 ČSFR prezidenta nemala. Ten teda nemohol vyhlásiť referendum, referendum nemohlo prebehnúť, federácia nemohla byť ústavne zrušená, ergo… naďalej žijeme v ČSFR! 🙂

Zdroj/Foto: wikipedia.org, youtube