S nadchádzajúcim novým rokom prichádzajú aj nové pravidlá, odvody. Zatiaľ čo dôchodcovia sa tešia na zvýšenie ich príspevkov, živnostníci majú oči pre plač. O koľko sa im zvýšia výdavky?

„Upozorňujeme živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že od roku 2021 budú platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Odo dňa 1. 1. 2021 sa týmto osobám na Slovensku zvyšuje minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 506,50 eur na 546 eur a maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti je 7 091 eur, sa zvyšuje na 7 644 eur.

Pre viac info nás sledujte na FACEBOOKU 
>>>TU<<<

V praxi to pre povinne poistenú SZČO znamená, že z aktuálnej sumy 167,89, ktorá sa zvýši o 13,10 eura, budú platiť 180,99 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, budú odvody vo výške 191,91 eur.

„SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 2. novembra 2020, vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia sa im bude posudzovať k 1. februáru 2021,“ dodala Sociálna poisťovňa s tým, že všetky informácie zašle písomne poštou.

Zdroj: socpoist.sk | Foto: Pixabay