Dňa  8. januára 2021 sa smútiaca rodina a blízki lúčili s bývalým policajným prezidentom, generálom Milanom Lučanským, ktoré smrť vyvolala obrovský ošiaľ. Posledná rozlúčka sa konala v jeho rodnom meste, v Štrbe. Práve tam jeho truhlu pochovali vedľa otcovej. Dnes, však je všetko inak.

Lučanského manželka so synmi žijú v Martine, kam po vybaví súhlasu o premiestnení jeho pozostatkov, nebohého manžela a otca previezli. Správu potvrdili na sociálnej sieti. „Dnes 23. mája 2021 sa stal Národný cintorín v Martine miestom posledného odpočinku gen. Milana Lučanského. Česť Tvojej pamiatke,“ oznámila smútiaca rodina.

Zdroj: Facebook/generallucansky